8 9 8 मा सुत्ने 8 उत्तम सोफे मास्क

दिनको समयमा केही सुत्न समात्न वा रोशनीसँग हवाई जहाजमा गाह्रो हुन सक्छ (र विमानस्थलको निद्रा मास्कहरू जसले भेडामा पार्ने उडानहरू प्रायः यसलाई काटिन सक्दैन)। धेरैले अझै रोशन गरिसकेपछि छाला चुरोट वा अनुहार बन्द गर्नुहोस्। त्यहाँ सोझो मास्कहरू छन् जसले अवधारणामा सुधार गर्न प्रयास गर्दछ र केहि गुणस्तरको उत्पाद वितरण गर्न अरु भन्दा बढी सफल छन्। जान्न चाहानुहुन्छ कुन पैसा तपाईको पैसा लायक छ? जब तपाईं यात्रा गर्दा केही बन्द आँखाहरू समात्न खोज्दै यहाँका लागि निद्रा मास्कहरू यहाँ छन्।