सर्वश्रेष्ठ बे एरिया मिशेलिन सितारा रेस्टुरेन्ट

बे क्षेत्र यसको महान भोजन को लागि जानिन्छ, जसको अर्थ हामी मिशेलिन-तारांकित रेस्टुरेन्टहरु को लागि नहीं चाहते हो - त्यहाँ 53 को उन सटीक होने को लागी। यसैले हामीले हाम्रो सूची 13 मा तल संकुचित गरेका छौं जुन दुई वा बढी ताराहरू प्राप्त गरेका छन्।