गलिटी र NE Wying मा गर्न को लागि मजा चीज

Gillette Wyoming को पूर्वोत्तर कोनेको जनसंख्या केन्द्र हो। कोइला, तेल र प्राकृतिक ग्याँसको एक महत्त्वपूर्ण निर्माताले गिलेटिले संयुक्त राज्यको "ऊर्जा पूंजी" लाई कल गर्दछ। राज्यको उत्तरपश्चिमी सेकेन्डको अन्य शहरहरु मा Sundance, Moorcroft, र राइट। डेविल्स टॉवर राष्ट्रीय स्मारक, वाइमिंग को सबैभन्दा लोकप्रिय आगंतुक आकर्षण को नजिकै, नजिकै को स्थित छ। Gillett Interstate 90, उत्तरी अमेरिकाको माध्यमबाट पूर्वी पश्चिम पश्चिम फ्र्रीको साथ स्थित छ।

चाहे तपाईं आफैलाई क्षेत्र वा व्यवसायको लागि क्षेत्रमा फेला पार्नुहुन्छ, यहाँ मेरो सिफारिशहरू गिलेटी र उत्तरपूर्व वाइमिंगमा मजेदार चीजहरूको लागि हो।