पर्यटन को लागि शहर पास को लागत जोडने

भ्रमणका लागि शहरी पास धेरै पैसा बचत गर्न सक्छ, तर यो सधै राम्रो सम्झौता छैन। वास्तवमा, सूचीबद्ध धेरै पासहरू यहाँ केही केहि वर्षमा मूल्यमा बढेको छ।

त्यसैले, भ्रमणका लागि आकर्षणहरूको सूची बनाउनुहोस्। प्रत्येकका लागि प्रवेश शुल्कहरू थप्नुहोस् र त्यसपछि तपाईंको गन्तव्यको लागि पास विकल्प हेर्नुहोस्। तपाईले यसलाई व्यक्तिगत टिकट खरीद गर्न कम लागत पाउन सक्नुहुनेछ। यदि मूल्य समान हो भने, यो तथ्यलाई विचार गर्नुहोस्: पासले लामो टिकट लाइनहरूमा खडा गर्ने आवश्यकतालाई मेटाउँछ। कहिलेकाँही, अतिरिक्त छूट पनि ट्रान्सफरमा प्रदान गरिन्छ। केही शहर पास विकल्पहरूमा एक नजर लिनुहोस् र निर्णय गर्नुहोस् कि यदि यो पास एक किन्नको लागि भुक्तानी गर्दछ। यदि तपाईंले राम्रो खरिद गर्नुभएको निर्णय गर्नुभयो भने, लिङ्क गरिएका पृष्ठहरूमा ठीक छाप पढ्नुहोस्।